Agoitzeko basaelizak – Ermitas de Agoitz

13 km2-ko udalerria, nork pentsatuko zuen, hain lurreremu txikian, hainbat aurkikuntza izango genituzkenik. Gutako askok, gure ingurua ezezagutzat daukagu, beraz gabezi hau betiko hiru kondairen kontakizunekin edo axolagabetasun sakonarekin estaltzen dugu. Topatzeko ezer izango balitz bezala, dena aurkituta egoteagatik edo bere garrantzi xumearen ondorioz baztertuta. Gure lurraren nortasuna edo izaera falta ez dugu erruduntzat hartu behar. Honen hizkuntza gure inguruko ibar eta mendietan igarriz edo gure ibai ospetsutik, labar galduetaraino jariatuz. Baita gure aintzin ohiturak, dantza eta musikaren bitartez adierazita. Edo sinesmenak, eraikuntz erlijiosoen itxuran, gure lur osoan zehar sakabanatuak.

Artikulu labur honetan, Agoitzen eraikitako gune erlijiosoetatik ibiliko gara. Jakindakoa finkatuz eta ezjakintasuna argituz.

Herri guztiak dakigunez, eliz bat daukate eta Agoitzeko kasuan San Miguel eliza deritzogu. Elizan gelditu gabe, gure arreta, eraikin liturgiko ahaztuetan, suntsituetan eta desagertuetan jarriko dugu.

– San Roman basaeliza:
Herriko basaeliza bakarra, agoiztar askorentzat. Baina, beti basaelizatzat jo izan da? Ez. Gendulain izeneko herri desagertu baten eliza izan zen. 1391. urtean Karlos III.a Nafarroakoak, erdi aroko herri hustu honen agindupeko lurrak Agoitzen barne sartu zituen. Gaur egun, herri honetatik, haren eliza (orain basaeliza) eta bere bake ospetsua soilik gure oroimenan mantentzen dira.

Municipio de poco más de 13 km2, quién iba pensar que tan reducida superficie, daría tanto que descubrir. Muchos de nosotros desconocemos nuestro entorno, remediándolo mediante el relato de las tres mismas historias del lugar o con la profunda indiferencia. Como si no hubiese nada por hallar, por estar todo descubierto o ignorado por su intrascendencia. No siendo la ausencia de identidad o carácter de nuestra tierra, la causa de su desconocimiento. Mientras nos revela su propia lengua mediante los topónimos que afloran por todos los rincones de nuestros valles y montes, o fluyendo desde el río más conocido hasta barranco más perdido. Costumbres y ritos inmemoriales, transmitidos en bailes y canciones. O las creencias, representadas durante largo tiempo por emplazamientos religiosos salpicados a lo largo de toda nuestra geografía.

En este escueto artículo, realizaremos un pequeño viaje entorno a los diferentes emplazamientos litúrgicos construidos en Agoitz, afianzando lo sabido e intentado iluminar lo desconocido.

Como sabemos, toda localidad existente comprende una iglesia, en este caso la parroquia San Miguel de Agoitz. Sin detenernos en ella, nos centraremos en aquellas edificaciones olvidadas, destruidas o desaparecidas de nuestro entorno: las ermitas.

– Ermita de San Román:
Para muchas la única ermita de la localidad. Pero ¿siempre fue una ermita? No. La ermita de San Román fue la iglesia de una aldea llamada Gendulain. Despoblado medieval incorporado a Agoitz en el año 1391 por Carlos III rey de Navarra, de la que solo nos queda su iglesia (ahora ermita) y su famosa reconciliación.

1614. urteko agiri baten zatia, non: “lay glesia de gendulayn” bezala isladatzen da
Fragmento de un documento de 1614 donde aparece como: “lay glesia de gendulayn

– Santa Magdalena basaeliza:
1391. urtean, ez soilik Gendulain Agoitzeko eremuen barne sartu zuten, baita Equie izeneko herri hustua ere. Aurrekoaren norakotasun bera pairatuz, herri desagertu honen eliza, Santa Magdalena deritzogu. Gaur egun, herri honen egonlekua aurkitzeko, ikerketa lanak burutzen ari gara, emaitz onak jasoz.

– Ermita de Santa Magdalena:
No sólo Gendulain fue integrada en Agoitz en 1391, sino otro despoblado llamado Equie. Sufriendo el mismo destino que la anterior, se trata de la iglesia de este desvanecido desolado. Actualmente, se están realizando labores de investigación para dar con su paradero, obteniendo resultados muy positivos.

Aurreko paper beran, Equieko eliza hurrengo moduan aipatzen da: “lay glesia de quie
En el mismo documento, mencionan la dicha iglesia, de la siguiente manera: “lay glesia de quie

– Santa Engracia basaeliza:
Agoitz eta Gorritz lurjabetzen tartean aurkitzen dugu Santa Engracia, baina bere kokapen zehatza jakin gabe. XVII. mendeko idazki batek, honen kokagune eta egoeraren berri ematen digu: “dichos mojones menos en la ermita de Santa Engracia que falta por haber cogido debajo lo que se derruyó de la pared de la ermita” (1664). 1664. urtean gutxienez, templuko horma bat jausita dago eta mugarri baten ondoan eraikita daukagu. Seguraski, aurreko bi herrien muga adierazten zituzteneko harrietako bat.

– Ermita de Santa Engracia:
Emplazamiento ubicado en el cordal de Agoitz y Gorritz, sin tener la ubicación exacta del mismo. Textos del siglo XVII nos dan pistas para desvelar su estado y ubicación: “dichos mojones menos en la ermita de Santa Engracia que falta por haber cogido debajo lo que se derruyó de la pared de la ermita” (1664). Ya en este año (1664), al menos una pared se ha desmoronado y se encuentra al lado de un mojón (mugarri), indicador de la linde entre las dos localidades mencionadas.

Santa Engraciako haitzak, basalizaren deitura erabiliz
Peñas de Santa Engracia, recibe el nombre de la advocación de la ermita

– San Lorenzo basaeliza:
XVI. mendeko paperetan, San Llorente izendapenarekin agertzen da. Bestalde, 1608. urteko dokumentu batean, bere euskal izena azaltzen da: Sandilaurendi. Agoitz eta Itoitz mugaren puntu garaienean kokatuta dago. Ekialderutz norabideratutako eraikin honen oinplano laukizuzena, oraindikan zutik mantentzen da. 1581. urteko epai prozesaketa batean, San Lorenzoko ermitaua, agoiztar baten eskutik, erailketa saiakera batean nahasita aurkituko da. Halaber, basaelizak konjuratzaile bat zuen, zein aztikerien bitartez ekaitzak uxatzen zituen.

– Ermita de San Lorenzo:
Documentada en el siglo XVI como San Llorente, encontramos sus ruinas en el punto más alto de la muga entre Agoitz e Itoitz. Todavía se conserva su planta rectangular orientada al este. Ya en 1581, dentro de un proceso judicial, nos aparece el ermitaño de San Lorenzo como víctima de un intento de asesinato por parte de un vecino de Agoitz. Además, la ermita contaba con un conjurador, persona responsable de alejar las tormentas mediante sortilegios.

San Lorenzo basaelizaren hegoaldeko hormaren arrastoak
Restos de la pared meridional de la ermita de San Lorenzo

– San Joaquin basaeliza:
Hasiera batean, bere izen bereko urbanizazio azpian zegoela uste zen, baina hala ez da. Agoitzeko basaeliza gazteena, XVIII. mendean, jauntxo baten jainkozaletasuna eta fidagarritasun ekonomiakoari esker eraikia izan zen. Herriko iparraldean daukagu San Joaquin. Futbol zelaira igotzen den errepidetik gertu topatzen dugu. Azpimarratu, tenplu honen igartze sailtasuna, eraikinaren erditik mendi bide bat dela eta.

– Ermita de San Joaquín:
En un principio se creyó que la ubicación del edificio se encontraba sepultada bajo la urbanización homónima, pero no es así. La más joven de todas las ermitas, construida en la primera mitad del siglo XVIII, fue erigida por la devoción y la solvencia económica de un particular. Localizada al norte del pueblo, próxima a la carretera que accede al campo de fútbol. Resaltar la dificultad para detectarla a simple vista, a consecuencia del cruce perpendicular que realiza la pista sobre el mencionado templo.

1870. urteko mapa, non San Joaquin basaelizaren kokapena ikusi ahal dezakegu
Mapa de 1870 donde nos ubica la ermita de San Joaquín

– San Cristóbal basaeliza:
Guretzat guztiz ezezaguna, hagionimo (santu baten izena jasotzen duen toponimoa) batek, basaeliza honen arrastoaren pean jarri gintuen. Orain arte, hiru pasarte soilik aurkitu ditugu toponimo itxurarekin eta bakarra basaeliza aipatuz. “La cabecera de las viñas de Erlaiçea, Sacraçioa hasta la ermita de San Cristobal y toda la rinconada del camino de Olaberri con sus laderas” (1637). Testu hauek isladatzen dutenaren arabera, Agoitz eta Erdotzain ipar mendebaldeko mugan finkatuta egon beharko litzateke.

– San Bartolomé basaeliza:
Eraikina, Agoitz herriaren barne aurkitzen dugu, Kale Berria eta San Miguel kalearen tartean. Gaur egun, bere kokapen zehatza ezezagutzat daukagu. Are gehiago, honen harriak, parrokiako etxea eraikitzeko erabiliak izan ziren. 1870. urteraino, herriko hainbat anaiarte, egoitz barnean bilerak ospatzen zituzten.

– Zalurribarreko San Salvador basaeliza:
Herriko zaharrena daukagu San Salvador. Hasiera batean, bere toponimoa misteriotzat genuen, baina oraintxe, izen honen arrazoia argitu dugula esan dezakegu. Zalurribar, Meotz kontsejuaren barne zegoen herri desagertu baten izena da. Basaelizaren lehen berria 1042. urtean kokatzen gaitu, Nafarroako erregea eta agoiztar baten arteko truke batean murgilduta. Dirudienez erregeak, bere basaeliza herritar honen zaldiarengatik aldatu nahi zuen. XVII. mendean, izurri beltza dela medio, tenplua berrogeialdi bezala erabiliko zuten. Beranduxeago, Iruñeako gotzaina, eraikinaren txuriketa eta tximiniaren ezabatzea aginduko du. Azkenik, 1814. urtean, frantsez armada basaeliza suntsitu du.

– Ermita de San Cristóbal:
Desconocida para todos nosotros, fue un hagiónimo (topónimo con nombre de un Sant@) la que nos puso sobre la pista de esta ermita. Hasta el momento, solo hemos hallado tres fragmentos donde es utilizado como topónimo y uno solo refiriéndose a la ermita. “La cabecera de las viñas de Erlaiçea, Sacraçioa hasta la ermita de San Cristobal y toda la rinconada del camino de Olaberri con sus laderas” (1637). Según la información que nos trasladan los textos, debe localizarse en la muga noroccidental de Agoitz con Erdotzain.

– Basílica de San Bartolomé:
Este edificio lo encontramos dentro de Agoitz, entre la Calle Nueva y la Calle San Miguel. Hoy en día desconocemos el emplazamiento exacto del sobredicho. Más aun, cuando las piedras de la basílica se utilizaron para la construcción de la Casa Parroquial. Hasta 1870, varías cofradías del pueblo, realizaron reuniones en el interior del edificio.

– Ermita de San Salvador de Zalurribar:
Es la más antigua y documentada del pueblo. Siendo un misterio el topónimo que lo acompaña, podemos afirmar que se trata del nombre de un despoblado ubicado actualmente en el concejo de Meotz. Su primera noticia la obtenemos en el año 1042, donde el rey de Navarra la intercambia a un vecino del pueblo por un caballo. En el siglo XVII, se empleará para poner en cuarentena a toda persona infectada por la peste. Más tarde, el obispo de Iruñea, ordena blanquearla en cal y la eliminación de su chimenea. Finalmente, en un sumario de 1814, se informa de la destrucción de la misma por parte de las tropas francesas.

Leireko Becerro deritzon liburuaren pasarte bat, hurrengo aipamenarekin: “el lugar derruido de Zalurribar
Fragmento de una página del Becerro de Leire, donde se cita: “el lugar derruido de Zalurribar

Basaeliza hontatik atera gabe, Iraila eta Urriaren tartean, Zalurribarreko San Salvador basaelizaren birmoldatze eta egokitzapen lanak egingo ditugu. Cederna eta udalaren zuzendaritzapean, Agoitzeko ondare hau argitara ateratzeko nahia sustatuz, herriko lankidetzaren premian gaude. Beraz interesa piztu zaion pertsonari, gure jasotzeko borondatea erakusten diogu.

Sin salirnos de esta ermita, entre septiembre y octubre se iniciará la remodelación y el acondicionamiento de la ermita de San Salvador de Zalurribar, ubicada a pocos metros del puente de Auzola. Con la dirección de Cederna y del ayuntamiento, nos propondremos a redescubrir parte del patrimonio más antiguo de Agoitz, trasmitiendo nuestra voluntad para acoger a toda persona interesada en este proyecto.