2.790 bizilagun gara

Udalak 2020ko urtarrilaren batean errolda-tutakoen kopuru ofiziala onartu zuen. Iazko datuekin alderatuta, 90 pertsona gehiago bizi dira herrian, eta guztira 2.790 gaude errolda-tuta, 1.418 gizon eta 1.372 emakume.

Iaz, 23 heriotza eta 26 jaiotza izan ziren. Gai-nera, 2019an 263 pertsonak eman zuten alta beste herri batzuetatik, eta 170 per- tsonak baja eman zuten. Azkenik, herri ba-rruan bizilekua aldatu dute 34 herritarrek, 22 gizonezkoek eta 12 emakumezkoek.

Komunikabidea: agoitz.eus