Gauza sinatutak Nafarroako Dantzari Txiki Egunaren zozketa